นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ราคาจริงของบริการแต่ละแพ็คเกจ

แพ็คเกจ Starter ของ Fast it up ในการทำ Funnel คือ ราคา 970 ต่อเดือน

แพ็คเกจ Starter ของ Fast it up ในการทำ Funnel คือ ราคา 9,700 ต่อปี

แพ็คเกจ Professional ของ Fast it up ในการทำ Funnel คือ ราคา 2,970 ต่อเดือน

แพ็คเกจ Professional ของ Fast it up ในการทำ Funnel คือ ราคา 29,700 ต่อปี

2. นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ความสำคัญกับการปกป้อง ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง เรายืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นส่วนตัว และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับท่านเท่านั้น

เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเราดังนี้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลใดบ้างที่ร้านค้าจัดเก็บ

3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ

3.3 ท่านเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆ หรือไม่

3.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลของตน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางใด (ที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ)

4. ข้อมูลสำหรับติดต่อบริษัท